Lạc Sen Diễn Châu

TNX00036

80,000 VND

* Xuất Xứ: Diễn Châu - Nghệ An
* ĐVT: Túi
* Quy Cách: Túi 0.5kg, Túi 1kg
* Giao hàng toàn quốc