Mắm ruốc Phá Tam Giang - Đặc sản Huế

75-01_75-02_75-03

15,000 VND

* Cách dùng: Nấu ăn hoặc dùng làm nước chấm.
  • Hũ 150g

    Hũ 150g

    15,000 VND
  • Hũ 200g

    Hũ 200g

    20,000 VND
  • Hũ 500g

    Hũ 500g

    42,000 VND