Mực nang lớn Nguyên con

275,000 VND

  • 500-800gr/con

    500-800gr/con

    275,000 VND
  • 800gr UP/con

    800gr UP/con

    275,000 VND