Muối ớt hột - Tây Ninh

70-05

15,000 VND

Dùng chấm trái cây