Xường Cừu Tươi - Ninh Thuận

130,000 VND

* Quy Cách: Bịch 500g, 1kg.
* Xuất xứ: Ninh Thuận
* Giao hàng: trong ngày (Tp. Hồ Chí Minh)
  • 500g

    500g

    130,000 VND
  • 1kg

    1kg

    250,000 VND