Muối ớt hột - Tây Ninh

70-05

15,000 đ

Dùng chấm trái cây