Set Nhụy hoa nghệ tây SAFFRON SALAM 5Gr tặng 1Gr SALAM+1Gr bột Saffron+1bộ cối nghiền+1nhíp gắp+trà

2,025,000 đ

Set quà Nhụy hoa nghệ tây SAFFRON SALAM 5Gr tặng 1Gr SALAM +1Gr bột Saffron+1 bộ cối nghiền+1 nhíp gắp Saffron+1 set trà 7 ngày.
Black Friday 00h ngày 24/11 đến hết ngày 25/11/22